Hypnosterapi

Hypnosterapi

Många tror att hypnos handlar om att "kontrollera"  någon, men så är det inte.

Hypnos handlar om att ändra riktning på uppmärksamheten på ett sätt som är till nytta för att se sina djupare mönster. 

Användandet av språk och kommunikation för att rikta uppmärksamheten, leda tankarna och skapa idéer, för att ändra en persons uppfattningen av verkligheten.

Har du något i ditt liv som du skulle vilja ha en annan upplevelse av?

Finns det situationer som du undviker för att det känns obehagligt?

Är det något som får dig att reagera på ett sätt som inte är i nivå med det som händer?

Hör av dig, så kan vi se om vi kan hjälpas åt att lösa dina problem.